CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

Chính sách hoàn tiền và đổi hàng của chúng tôi có hiệu lực trong vòng 30 ngày. Nếu đã vượt quá 30 ngày kể từ khi bạn mua hàng, chúng tôi không thể hoàn tiền  hoặc đổi hàng cho bạn.

Điều Kiện Để Được Đổi Trả : 

 • Sản phẩm của bạn phải không sử dụng và trong cùng tình trạng khi nhận được. Nó cũng phải nằm trong bao bì gốc.

Những Sản Phẩm Không Thể Đổi Trả

 • Thẻ quà tặng Sản phẩm
 • phần mềm có thể tải xuống

Quy Trình Đổi Trả :

 • chúng tôi yêu cầu có biên lai hoặc bằng chứng mua hàng để được đổi trả sản phẩm.

Những Trường Hợp Không Được Đổi Trả Hoặc Chỉ 1 phần :

 • Sách và tài liệu có dấu hiệu ửu dụng.
 • Sản phẩm nào không còn trong tình trạng gốc, bị hỏng hoặc thiếu phụ kiện mà không phải do lỗi của chúng tôi.
 • Bất kỳ sản phẩm nào được trả lại sau 30 ngày kể từ ngày giao hàng.

Hoàn Tiền :

 • Sau khi chúng tôi nhận được sản phẩm và kiểm tra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo rằng chúng tôi đã nhận được sản phẩm trả lại của bạn.
 • Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp thuận hoặc từ chối hoàn tiền.
 • Nếu bạn được chấp thuận, hoàn tiền của bạn sẽ được xử lý và được chuyển khoản vào thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán tiền mặt trong một số trường hợp nhất định.

Hoàn Tiền Chậm Hoặc Không Nhận Được :

 • Nếu bạn vẫn chưa nhận được hoàn tiền, hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Tiếp theo, liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một thời gian xử lý trước khi hoàn tiền được hoàn tât.
 • Nếu bạn đã làm tất cả những điều này và vẫn chưa nhận được hoàn tiền, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email {donga.scale@gmail.com} để được hướng dẫn.

Sản Phẩm Giảm Giá :

 • Những sản phẩm có giá thông thường thì sẽ được hoàn tiền.
 • Những sản phẩm là mặt hàng giảm giá theo chương trình thì không được hoàn tiền.

Đổi Hàng :

 • Chúng tôi chỉ thay thế hàng hóa nếu chúng bị lỗi hoặc bị hư hỏng do nhà máy sản xuất.
 • Nếu bạn cần đổi sản phẩm thành sản phẩm khác, hãy gửi email cho chúng tôi và gửi sản phẩm của bạn đến văn phòng.

Trả Hàng :

 • Để trả lại sản phẩm của bạn, bạn nên gửi sản phẩm của bạn đến văn phòng của chúng tôi.
 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc thanh toán chi phí vận chuyển trả hàng.
 • Nếu bạn nhận được hoàn tiền, chi phí vận chuyển trả hàng sẽ được khấu trừ từ hoàn tiền của bạn.

Cần Trợ Giúp? :

 • Liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email  hoặc điện thoại 0345.919.389 để được giải đáp các câu hỏi liên quan đến hoàn tiền và đổi hàng.