QUY TRÌNH SỬ DỤNG CÂN Ô TÔ ĐIỆN TỬ


1. Trước khi bắt đầu bật nguồn sử dụng, cần kiểm tra loại bỏ các vật lạ khỏi bàn cân rồi mới cắm điện và bật nguồn điện trạm cân.

2. Chờ số trên bộ chỉ thị hiện số ổn định ở vị trí điểm “ 0 “ rồi mới bắt đầu cho xe lên bàn cân ( Lưu ý: chỉ được cho xe lên cân khi số trên bộ chỉ thị hiện số đang là số “ 0 “ để tránh sai số liệu cân. Nếu số trên bộ chỉ thị hiện số không là số “ 0 “ thì phải bấm phím “ Zero “ để đưa về “ 0 “.
3. Tốc độ xe lên bàn cân không quá 5 km/h

4. Không phóng nhanh, phanh gấp trên bàn cân để tránh trượt bánh xe ra ngoài cân- gây lật xe- hư hỏng bàn cân và thiết bị

5. Hằng ngày luôn kiểm tra bàn cân, không để vật lạ chèn giữa bàn cân và móng cân gây sai số cho cân.

6. Tránh ngập lụt trạm cân ( gây nhanh hỏng bàn cân và các thiết bị ).

7. Đối với trạm cân chìm thì cân có máy bơm để hút nước ra khỏi hố cân  không để nước đọng trong hố cân.